BEGRAAFPLAATSREGLEMENT PAROCHIEEL KERKHOF HANDEL

  Geachte nabestaanden van onze dierbare overledenen,

  We vragen in verband met de goede orde op ons parochieel kerkhof uw aandacht voor het volgende:

   1.         GRAVEN

   1.1      Voor het plaatsen van een grafmonument is men gebonden aan de daarvoor vastgestelde afmetingen, vormen en materiaal. Mochten de afmetingen niet bekend zijn bij de door u gekozen steenhouwer, dan dient deze in contact te treden met de beheerder/ster van het kerkhof  (naam en telefoonnummer te verkrijgen via de pastorie).

  1.2      De verzorging van het grafmonument geschiedt door de nabestaanden of de daarvoor door hen aangewezen personen. Bij nalatigheid in deze is het kerkbestuur gerechtigd rechthebbende op hun plicht te wijzen.

  1.3      Het onderhoud en de verzorging van de toegang tot het kerkhof, de paden zijn voor de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

  1.4      Beplanting van het grafmonument dient altijd laag te zijn en binnen de maten van het grafmonument beperkt te blijven en mag niet boven het monument uitsteken. Er mag geen beplanting worden aangebracht tussen de graven en op de paden.

  1.5      Buiten de randen van het grafmonument is het niet geoorloofd materialen aan te brengen (kiezels e.d.).

  1.6      Persoonlijke wensen/vragen over bijzetting en begraving zullen altijd in overleg met het kerkbestuur geschieden.

  1.7      Het kerkbestuur heeft het recht om na het verlopen van de grafrechten - nadat zij twee keer een aanschrijven voor verlenging/ruiming heeft gestuurd - graven en grafmonumenten te ruimen.

  1.8      Indien het adres van de rechthebbende niet bekend is bij het kerkbestuur zullen de mededelingen betreffende de grafrechten e.d. bij de begraafplaats worden uitgehangen. Na een jaar is het kerkbestuur gerechtigd herstel of onderhoud op kosten van rechthebbende te doen plaatsvinden ofwel het grafmonument en/of beplanting op kosten van de rechthebbende te doen verwijderen.

   2.         URNENGRAF

   2.1      Voor het bijzetten van een urn in een urnengraf, worden gelijke maten gebruikt alleen op het daarvoor bestemde gedeelte van de begraafplaats. De vorm van het te plaatsen monument is eveneens aan deze maten gebonden.

  2.2      Voor de overige regels: zie 1.2 t/m 1.8.

   3          STROOIVELD

  3.1      Voor het uitstrooien van as wende men zich tot het kerkbestuur.

  3.2      Aan het gedeelte van het strooiveld waarop de as is uitgestrooid kunnen de nabestaanden geen verdere rechten ontlenen.

  3.3      Het strooiveld mag niet worden beplant of versierd met stenen en/of andere voorwerpen.

  3.4      Het kerkbestuur heeft het recht om eventuele versiering/beplanting van het strooiveld te verwijderen.

   Alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het kerkbestuur.

   

  Copyright © 2023 Onze Lieve Vrouw van Handel.
  All Rights Reserved.