Er is nog één koor actief in de parochie. Dit koor luistert van tijd tot tijd een eucharistieviering met zang  op..

  Verder zijn er nog koren die op uitnodiging eucharistievieringen verzorgen.

  Seniorenkoor Levenslust

  Het ouderen koor bestaat uit leden op leeftijd die het een genoegen vinden om samen te zingen en bij tijd en wijle een eucharistie viering op te luisteren.

  Het Handels Gemengd Koor

  Het Handels Gemengd Koor is van oudsher het koor, dat de eucharistie vieringen op zondag verzorgt. Op 27 december 2020 heeft het koor echter voor de laatste keer een mis opgeluisterd en heeft het Handels Gemengd Koor moeten besluiten - door gebrek aan nieuwe leden - zichzelf op te heffen.

   

   

   

   

  Copyright © 2022 Onze Lieve Vrouw van Handel.
  All Rights Reserved.