Voor de restauratie van het park hebben we geprobeerd de juiste teksten van de twee oorspronkelijke zuilen aan de ingang van het park te achterhalen.
  Helaas zijn we er niet in geslaagd om de juiste tekst boven water te krijgen, voordat de restauratie van het park voltooid was.
  Hierbij een foto waarop de teksten vrij onduidelijk te zien zijn.

  Klik hier voor de foto!

   

  Maar .......we kunnen nu - juli 2017 - toch wel met bijna 100% zekerheid zeggen, dat we, dankzij de doorzettende speurzin van parkvrijwilliger Bert Coppens, de juiste tekst van de twee zuilen kennen.

  Tekst Linker Zuil :

  HEILIGE MOEDER
  PRENT DE WONDEN
  DES GEKRUISTEN
  OM MIJN ZONDEN
  ONUITWISCHBAAR
  IN MIJN HART

  Tekst Rechter Zuil :

  LEER MIJ VURIG
  HEM BEMINNEN
  DOOR  't BEDWINGEN 
  MIJNER ZINNEN
  DOOR 't OMHELZEN 
  VAN MIJN KRUIS

  De teksten op de zuilen bleken uiteindelijk afkomstig te zijn uit het "Volledig lees- en gebedenboek voor katholijken" uit 1829 en wel op pagina 1013.
  De engelen op de foto dragen allebei een vaantje. Op het linker vaantje staat "AVE MARIA" en op het rechter vaantje  "GRATIA PLENA" . Dit is de eerste regel van ons Weesgegroet: "Ave Maria Gratia Plena" : "Wees gegroet Maria, Vol van genade."
  Een grote pluim en een welgemeend "dank je wel " voor het betere denk- en speurwerk van Bert Coppens is hier zeker wel op zijn plaats!

   

  Copyright © 2023 Onze Lieve Vrouw van Handel.
  All Rights Reserved.